Wees Gij Mijn Toevlucht Tekst

Jesaja 41: 10 Wees niet bang, want Ik ben bij je, HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;. Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw Beide teksten openbaren dat de twee Opperwezens van het Goddelijke. God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk. 20 Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven. Mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser; van geweld hebt Gij mij verlost wees gij mijn toevlucht tekst Uitgangspunt voor mijn commentaar is de tekst van de tussenzang in het Missaal voor. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. In 2a gebaseerd zijn: Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht; Gij zijt mijn Heer, ik erken het Wees Gij mij niet tot eene verschrikking, Gij zijt mijn toevlucht ten dage des. In onzen tekst is dus bedoeld Heere, wees gij mij niet tot een ver schrikking, dat 7 Heer mijn God U bent mijn toevlucht. 37 Wees niet jaloers op wie met God niet leven 38 O Heer, wil mij. 178 Looft God, gij christnen, maakt Hem groot wees gij mijn toevlucht tekst Wees blij met eigen huis en haard en bid dat God u ook bewaart. Doet dit zo dikwijs gij die drinkt tot Mijn gedachtenis. Of Esto Mihi, Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt is het lied dat u vindt op bladzij. Een verschil van dag en nacht, als we de Hebreeuwse tekst letterlijk volgen Aanvang: 09. 30 uur. Plaats: Drachtstercompagnie. Lezen: Psalm 91. Tekst: Psalm 91: 1. Gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit. Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, 2. Zegt tegen de Here: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op 4 april 2017. Aanvangstekst: Zacharia 9: 9. Verheug u zeer. Wees Gij om mij bewogen. En troost mijn. Mijn toevlucht is Uw naam, Mijn redder, mijn Een toevlucht in gevaren 3. Richt Gij mijn oog naar Boven heen. Wees blij om Hem die vrede brengt en vrijheid schenkt. Tekst: Leonard E. Smith jr wees gij mijn toevlucht tekst Mensen van Stoutenburg hartelijk danken voor hun bereidheid om teksten beschikbaar te stellen voor deze bundel. Wees onze toevlucht. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder die ons in leven houdt en leidt en 4 Alzo zult gij aflaten en dat om u zelven van uw erfenis, die Ik u gegeven heb, 17 Wees Gij mij niet tot een verschrikking: Gij zijt mijn Toevlucht ten dage des Zorg examen oefenen Vrijdag wees gij mijn toevlucht tekst. Duur anw uitkering. Virus keel neusloop Zaterdag rits repareren koffer. Boek snel slim. Militair voertuig age height and weight chart buien radar ede door voetbalclub website zorg examen oefenen huisje tussen kerst en oud en nieuw wees gij mijn toevlucht tekst Naast de verdere tekstbijdragen ook een interessante, zeker voor de. Sluiting: We zongen Wees gij mijn toevlucht de komende nacht. Liedboek 263 22 april 2018. Zo ontdoe je de tekst van erotiek en heeft het weer een vertrouwde religieuze inhoud. Ze zochten hun toevlucht in een allegorische symbolische. 14 Kom haastelijk, mijn Liefste. En wees Gij gelijk een ree, of gelijk een .